Notícies

El Col.legi de Periodistes crea un espai de coworking

sala-Juntes

El Col.legi de Periodistes de Catalunya ha creat, en la seva seu de Barcelona, un espai de coworking, pensat per a que els col.legiats puguin treballar-hi unes hores tot disposant de wifi. La utilització d’aquestes instal.lacions és gratuïta.

Cada cop són més els periodistes freelance o autònoms, un col·lectiu que es mou amb el seu ordinador portàtil i el seu telèfon mòbil com a eines de treball. Però sovint necessita d’un lloc des d’on treballar una estona i poder-se relacionar amb altres companys de professió, i que no sigui sempre la cafeteria del barri. Alhora, sorgeixen espais apropiats per a treballar aplegats, però més aviat pensats per a emprenedors i petites startups, mentre que el Col.legi de Periodistes disposa d’un conjunt d’instal.lacions que superen sovint i milloren aquestes ofertes.

Amb aquesta iniciativa, el col.legi s’adapta a les noves característiques laborals dels seus associats i ofereix un servei d’interès notable, atés que la seu barcelonina de l’institució es troba al centre exacte de la ciutat.

Per poder fer ús d’aquest espai, només cal reservar el lloc de treball amb 24 hores d’antelació al telèfon 93 317 19 20 o enviant un correu a espai@periodistes.org

Aquest lloc de treball es podrà reservar per un màxim de 4 hores diàries, sempre i quan hi hagi disponibilitat d’espai. I dins l’horari de la seu col·legial que és de dilluns a dijous de 9:00 a 14:00 hores i de 15:00 a 19:00 hores, i els divendres de 9:00 a 14:00 hores.

Col.legi de Periodistes de Catalunya

Lee sobre mis reflexiones y actividades cotidianas en GABRIEL JARABA BLOG

En este sitio web, GABRIEL JARABA ONLINE, figuran mis textos y documentos y noticias y recursos sobre los asuntos que me interesan. Mis reflexiones y actividades cotidianas se publican en GABRIEL JARABA BLOG, de manera más ligera y a modo de intervención.
Ir a Gabriel Jaraba Blog›
Te recomiendo que visites mi blog o leas las últimas publicaciones en el módulo de abajo.

SUSCRÍBETE A LAS ACTUALIZACIONES PER CORREO ELECTRÓNICO

Sólo hace falta que envçies tu dirección de correo electrónico al enlace siguiente (vuestros datos serán custodiados).
Suscríbete a Gabriel Jaraba Online por correo electrónico