Augmenta el nombre d’usuaris d’Internet entre els catalans d’entre 55 i 64 anys

internet-mayores.jpg

internet mayores

La creença que la gent que es situa en les franges d’edat més altes no utilitza mitjans digitals i li costa apropiar-se’n està essent questionada seriosament per les dades dels estudis científics. A Catalunya, precisament, augmenta sensiblement el nombre de persones majors de 55 anys que s’afegeixen al món d’internet.

L’ús habitual d’Internet entre els catalans de 55 a 64 anys ha crescut un 14%, de manera que el 70,8% de les persones d’aquesta edat navega per la xarxa almenys una vegada a la setmana. Una xifra superior a la mitjana europea (UE-28), que es situa en el 62% per aquesta franja d’edat.

Així ho demostra la Memòria Socioeconòmica i Laboral de Catalunya, elaborada pel Consell de Treball, Econòmic i Social (Ctesc), Aquestes dades figuran el capítol Societat de la Informació d’aquest informe.

En canvi, l’ús habitual d’Internet entre els catalans de 65 a 74 anys es redueix al 37,7%, enfront d’una mitjana europea del 41%, de manera que el Ctesc insta les institucions públiques a “centrar la difusió i activitat formativa en l’àmbit digital “en aquestes edats.

Les xifres de catalans que es connecten a Internet almenys una vegada a la setmana són superiors a la mitjana europea tant entre homes com en dones, i també superen els registres de la UE-28 en l’ús de l’Administració electrònica, mentre que l’assignatura pendent és el comerç electrònic.

Entre els joves, el 98,3% dels catalans de 16 a 24 anys és internauta assidu, així com el 88,5% entre el 25 i 34 anys; el 89,3% entre els 35 i els 44, i el 82,3% entre 45 i 54 anys.

Memòria Socioeconòmica i Laboral de Catalunya del Ctesc.

Via: Nació Digital.

 

scroll to top